Cải tạo nhà chị Loan – Ba Vì

Cai Tao Nhà Chi Loan Magic Home06
  • Khoảng giá: Chi phí cải tạo 250tr không bao gồm TV, tủ lạnh, đh, máy giặt.
  • Trạng thái: Hoàn thành

Hiện trạng công trình ban đầu

Công trình sau sửa chữa

090 288 6644